Thông tin liên hệ

ĂN VẶT HẢI PHÒNG

19/108 Hoàng Quý - Lê Chân

Hải Phòng

Điện thoại: 0917 00 22 30

Email: anvathp24@gmail.com